Camera Hikvision

Tổng hợp cấu hình, lắp đặt, xử lí lỗi và update firmware cho camera - dvr - nvr Hikvision